George Phillipp Fred Heller ll, 1949

Karen

&Fred